Duyurular

  • Anasayfa
  • /
  • Keskin Belediye Başkanlığı'ndan Duyurulur.

Yenice Mahallesi 1185 ada 6 parsel üzerinde bulunan yıkılacak derecede tehlikeli yapıların sahibi olan Halil GÖNCÜ'nün adres kayıt sistemine göre adresi tespit edilemediğinden; 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine göre Belediyemizin internet sitesinden 30 (Otuz) gün süre ile ilan edilmesine ve tebligat varakasının tebliğiyerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılarak mahalle muhtarı ile bir zabıt ile tespit edilmesine, ilanı müteakip tehlikeli yapının tehlikeli durumu gidermesi için 30 (Otuz) gün süre verilmesine, bu süre zarfında tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde Belediyemiz tarafından yıktırılarak masrafının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilmesi hususu.

18/05/2021 tarih ve 12 sayılı encümen kararı ile onaylanarak belediyemizin internet sitesinde 21/05/2021-21/06/2021 tarihleri arasından 30 (Otuz) gün süre ile ilana çıkartılmıştır.

 

İlana çıkış tarihi   : 21/05/2021

İlandan iniş tarihi : 21/06/2021